Renovació de jardí d’una casa aparellada

posted in: Sin categoría | 0

Renovem un petit jardí d’una casa aparellada. Del antic jardí només conservem un arbre que es troba al mig del Jardí.

La nostra actuació consisteix en eliminar la gespa que hi havia, i preparar i anivellar el terreny.

Un cop feta aquesta actuació, instal.lem gespa artificial a tota la parcela i construïm tres jardineres (una en cada lateral i una en una cantonada). Les jardineres queden emmarcades amb pedra natural i a l’interior hi posem flors de temporada amb malla antigerminant i cobrim amb marmolina.

Finalment fem un camí amb lloses de pedra pel mig del jardí i ornamentem el voltant de l’arbre amb pedres naturals de tamany gran.