Jardineria Castañé, compta amb els professionals necessaris per projectar, dissenyar i executar, de principi a fi, l’obra del seu jardí.

Sabem que, en un jardí, el procés de construcció requereix d’un intens treball interdisciplinar i per tant, és important la correcte planificació i coordinació de tots els professionals que intervenen.

Som professionals exigents en els acabats, que ens agrada la qualitat en el detall, conscients de la importància que tenen aquests aspectes, en el resultat final.

Primer de tot és fa una visita per concretar les necessitats del client. Una vegada clar, es realitza un pressupost i si s’aprova aquest, és realitza un disseny detallat del projecte per a que el client és pugui fer una idea del resultat final. Posteriorment es començaran a executar les diferents intervencions definides fins arribar a la entrega de la obra.