Per tal d’afavorir el contacte directe i el servei personalitzat amb els clients , Jardineria Castañé, evita la subcontractació d’empreses externes i potencia l’adquisició i ampliació dels recursos propis, amb la finalitat de realitzar de forma integral els projectes de jardineria tals com construcció de murs de contenció de pedra natural, construcció d’estanys i fonts per a jardins, construcció de piscines, instal·lacions de sistemes de filtració de piscines, plantació de gespa natural, col·locació de gespa artificial, instal·lacions de sistemes d’il·luminació, pavimentació de fusta tropical en piscines i porxos, poliment i rehabilitació de tarimes de fusta tropical (envernissar), construcció de pèrgoles, pavimentació de terres amb pedra especial per a jardins, poda d’arbrat, neteja de terrenys, moviments de terres …

Comptem amb una àmplia gamma de maquinària com una cistella, camió pluma, camió carrega, retro-excavadora, furgoneta gran, furgoneta petita, pulidora, etc.