Jardineria Castañé va iniciar la seva activitat professional l’any 2000.

Des dels seus inicis, ofereix un servei integral, des de l’assessorament personalitzat: en l’estudi, disseny i funcionalitat del jardí, fins a la direcció i execució de l’obra. Busquem la perfecta combinació de “bellesa” i “decoració” en l’espai exterior, tenint present l’equilibri dels recursos hídrics per tal de fer-ho sostenible.

Ens avala una gran experiència basada en el ple coneixement de tots els elements bàsics a tenir en compte per a la composició d’un jardí, com són: climatologia, característiques de les espècies vegetals, tipus de sòl… I una gran creativitat i innovació a l’hora del disseny del jardí, així com una constant actualització de les noves tendències paisatgístiques.