Construcció d’una Pèrgola d’Obra

posted in: Sin categoría | 0

Dissenyem i construïm una pèrgola en una torre a quatre vents. Es tracta d’una pèrgola adossada a l’habitatge construït amb bigues i travessers de fusta tractada, sustentada sobre dues columnes de maó d’obravista.

El sostre s’acaba amb teules de fang i es canalitza per recollir les aigües pluvials.

Una vegada acabada l’obra pròpiament aquestes, vernissem la fusta i pintem la paret de l’habitatge sobre la qual es recolza la pèrgola del mateix color que la resta de la casa.

Hem utilitzat els millors materials i fustes per garantir la robustesa i durabilitat de l’estructura. Hem realitzem també els tractaments de fusta necessaris per garantir la seva solidesa i resistència davant les inclemències del temps que les afecten com el sol, pluja, fred o vent.

Aquesta construcció és ideal per crear un espai de trobada per a celebracions amb la família i amics. També és perfecta per als menjars i moments de relax de cada dia, i un espai on gaudir d’un dia irrepetible.