Obres Jardí a Cerdanyola del Vallès

posted in: Sin categoría | 0

Col·locació d’unes lloses de pedra natural de 100x80cm i gruix de 3-4cm que descansen sobre una base de sauló compactat i anivellat segons la situació del terreny. S’ha instal·lat un sistema de reg soterrat entre llosa i llosa per regar la gespa tipus Dischondria que hem posat entre totes les peces. El sistema de reg està regulat per un programador automàtic.

Construcció d’una Pèrgola de 6x4m amb pilars de fusta de 16×16 i una estructura també de fusta en el sostre com a base per posar-hi una lona de butil com aïllant contra les filtracions d’aigua i amb un acabat de bruc.

El terra de la Pèrgola, és del mateix tipus de llosa de pedra que a la resta del jardí però amb junta de ciment colorejada del mateix color que de la pedra.

A les escales i el mur lateral de la piscina s’ha aplacat també amb aquest tipus de pedra, per donar uniformitat al seu entorn.

En un lateral de la piscina hem posat gespa artificial.